dfkt.net
当前位置:首页 >> string long >>

string long

long l = Long.valueOf("123"); long l = Long.parseLong("123"); 建议查看api文档,api文档 8大基本数据类型的包装类,都...

long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([String],[int radix]); long l = Long.valueOf("123").longValue();

两种方法:一、使用String类的方法,String.valueOf(),比如:long aa = 123;String a = String.valueOf(aa);二、最简单的直接将long类型的数据加上一个空串long aa = 123;String a = aa+"";

1、java中将string 转化成long long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([String],[int radix]); long l = Long.valueOf("123").longValue(); 2、Long.ValueOf("String")与Long.parseLong("String")的区别 Long.ValueOf(...

String str="222";//整数 long l=Long.parseLong(str); System.out.println(l);

parseLong(String s) 将 string 参数分析为有符号十进制 long。 long ID = Long.parseLong(id)

atoi( str )

假设你的String字符串为“1,2,3,4,5"。 1)首先,你要想办法把它变成String数组 2)然后,把String数组转换成Long数组就OK了。 下面的代码仅供参考。希望能对你有所启发。 String str = "1,2,3,4,5"; String[] str1 = str.split(","); Long[] str2 ...

Long.toString(long);

假设String字符串为“1,2,3,4,5"。 1)首先,要想办法把它变成String数组 2)然后,把String数组转换成Long数组就OK了。 String str = "1,2,3,4,5"; String[] str1 = str.split(","); Long[] str2 = new Long[str1.length]; for (int i = 0; i < st...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com