dfkt.net
当前位置:首页 >> 一位数除法计算题 >>

一位数除法计算题

490÷7= 240÷6= 320÷8= 540÷9= 436÷6= 840÷4= 108÷6= 378÷9= 432÷3= 175÷7= 205÷5= 689÷3= 420÷7= 540÷6= 320÷4= 540÷3= 444÷6= 640÷4= 606÷6= 279÷9= 732÷3= 476÷7= 505÷5= 689÷3= 924÷7= 185÷5= 712÷8= 894÷6= 336÷8 156÷3= 605÷5= 863÷7= 276÷...

100÷2=50 100÷4=25 100÷5=20 120÷2=60 120÷3=40 120÷4=30 120÷5=24 120÷6=20 120÷8=15 140÷2=70 140÷4=35 140÷5=28 140÷7=20

很多啊

从被除数的最高位除起,除到哪一位,商就写在那一位的上面,每次所得的余数必须比除数校

102÷2 104÷3 115÷5 202÷2 123÷3 876÷9 244÷4 372÷3 519÷3 108÷9 206÷6 432÷6 147÷7 154÷7 824÷8 168÷8 189÷9 595÷5 354÷6 724÷4

490÷7= 240÷6= 320÷8= 540÷9= 360÷6= 436÷6= 840÷4= 108÷6= 378÷9= 280÷4= 432÷3= 175÷7= 205÷5= 689÷3= 363÷3= 420÷7= 540÷6= 320÷4= 540÷3= 420÷3= 444÷6= 640÷4= 606÷6= 279÷9= 255÷5= 732÷3= 476÷7= 505÷5= 689÷3= 368÷2=

123÷3= 801÷9= 522÷6= 588÷7= 747÷9= 144÷4= 190÷5= 292÷4= 707÷8= 114÷6=

除数是一位数的除法,计算时需要注意:1、除到哪一位,就把商写在那一位的上面。 2、从被除数的最高位除起,先用除数试除被除数的前一位,如果比除数小,再试除前两位。 3、每次商后,余数都要比除数校 在教小学生学习这个问题是可以情景引入的...

80道太多,会被系统认为灌水,先给你40道,做完再要一次吧。 88÷285÷564÷856÷7 78÷655÷554÷680÷8 65÷578÷655÷584÷7 70÷248÷672÷845÷9 60÷690÷980÷854÷3 60÷563÷984÷740÷8 56÷490÷655÷572÷6 72÷877÷760÷445÷3 72÷478÷692÷466÷6 72÷678÷665÷554÷9

三位数除法除一位数有余数的竖式怎么写 有用请采纳。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com