dfkt.net
当前位置:首页 >> 乃有什么组词, >>

乃有什么组词,

1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备。见乃武乃文。 2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地,武定祸乱。后多指人既有武功又有文德。亦作乃文乃武。 3,乃心王室[ nǎi xīn wáng shì ] 本意是忠于朝廷,后...

乃至、 乃尔、 无乃、 既乃、 至乃、 遂乃、 已乃、 乃者、 何乃、 便乃、 乃若、 乃今、 尔乃、 非乃、 禾乃、 乃耳、 顾乃、 来乃、 乃昔、 不乃、 乃父、 乃郎、 乃情、 乃在、 胡乃、 而乃、 乃眷、 或乃、 况乃、 乃往、 乃公、 乃诚、 乃...

1、乃是 【读音】nǎi shì 【释义】是,就是。 【造句】人民群众乃是真正的英雄。 2、乃翁 【读音】nǎi wēng 【释义】父亲对儿女的自称。称他人的父亲。 【造句】王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。为山九仞,功亏一篑。 3、有容乃大 【读音】yǒu r...

乃字组词: 二字词语:乃至、乃是、至乃、到乃、此乃、既乃、便乃、已乃、非乃、乃若、亦乃、尔乃、顾乃、乃者、何乃、乃比、禾乃、不乃、来乃、乃耳、若乃、乃纔、乃心、然乃、乃才、乃情、乃在、乃公、乃眷、或乃、胡乃、乃昔、乃往、终乃、乃...

乃 组词如下: 乃父。乃兄。乃翁。乃至。毋乃 。乃尔 。焉乃。 乃公。 乃者。乃老。非乃 。 若乃 。或乃。 乃蛮。 乃才。 乃至。然乃。 乃其。 乃在。乃纔 。乃若。 顾乃 。

木乃伊、欸乃、乃至、胜败乃兵家常事、乃蛮、高乃依 无乃、乃尔、乃是、乃父、何乃、乃翁、乃文乃武 何其相似乃尔、尔乃、乃心王室、乃今、禾乃 乃心、或乃、乃若、若昔乃公、不乃、欸乃曲 乃〈代〉 廼、乃 nǎi 本义为:“再度”、“重复”。 引申为...

乃组词 : 然乃、 已乃、 尔乃、 焉乃、 乃昔、 来乃、

乃的解释 [nǎi ] 1. 才:今~得之。“断其喉,尽其肉,~去”。 2. 是,为:~大丈夫也。

乃 nǎi<书>(1)是;就(是);实在(是):失败~成功之母。(2)于是:因山势高峻,~在山腰休息片时。(3)才:惟虚心~能进步。(4)你;你的:~父|~兄。 乃尔 <书>如此;象这样:何其相似~! 乃至 甚至:鲁迅先生的逝世,引起了全...

乃 [ nǎi ] 1、此乃 [ cǐ nǎi ] 这就是,比如此乃蓬莱仙境也。 2、乃至 [ nǎi zhì ] 甚至;也说乃至于,如你要早这么做,乃至于此呢。 3、有容乃大[ yǒu róng nǎi dà ] 本意是比喻像大海一样的宽广胸襟。 如海乃百川,有容乃大。 乃 [ nǎi ] 释...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com