dfkt.net
当前位置:首页 >> 归去来兮 云胡不归 >>

归去来兮 云胡不归

原文: 归去来兮,田园将芜胡不归? 既自以心为形役,奚惆怅而独悲! 翻译: 回去吧,田园将要荒芜, 为何不归?违心步入仕途, 既是自己所为,何必惆怅独自悲!

形是形体,身体的意思。 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 去吧,田园快要荒芜了,为什么还不回...

回去吧,田地都要荒芜了,为什么不回去? 出自陶渊明的《归去来兮辞》,原文如下: 归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以...

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。 《归去来兮辞·并序》 作者:陶渊明 【魏晋】 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途...

田园将芜胡不归.ji zi yi xin wei xing yi ,xi chou chang er du bei! wu yi wang zhi bu jian, zhi lai zhe zhi ke zhui ;shi mi tu qi wei yuan ,jue jin shi er zuo fei .zhou yao yao yi qing yang ,feng piao piao er chui yi .wen zheng f...

回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?(胡,为什么) 出自陶渊明的《归去来兮辞》。

何去何从,归去来兮!意思:完全不知道要到哪里,来来回回的。 这句诗体现的是一种出世的超然脱俗人生观,当遇到逆境或困惑,人的心理承受能力达到极限时,最好的解决方法就是回归自我。这种观念符合混乱时代大多数不得志人的心态,因而产生共鸣...

归去来兮辞翻译.doc 文件大小:29 K http://vdisk.weibo.com/s/ugZd-gHKVS4xH

归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存...

劝说自己回去,为回去做铺垫 原文: 归去来兮,田园将芜胡不归? 既自以心为形役,奚惆怅而独悲! 翻译: 回去吧,田园将要荒芜, 为何不归?违心步入仕途, 既是自己所为,何必惆怅独自悲!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com