dfkt.net
当前位置:首页 >> 爱莲说原文朗读 >>

爱莲说原文朗读

《爱莲说》作者:周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃.晋陶渊明独爱菊.自李唐来,世人甚爱牡丹.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉.

陋室铭朗读节奏:山/不在高,有仙/则名.水/不在深,有龙/则灵.斯/是陋室,惟吾 /德馨.苔痕/上阶绿,草色/入帘青.谈笑/有鸿儒,往来/无白丁.可以/调素琴,阅金经.无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形.南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭.孔子曰:何陋/之有?爱莲说朗读节奏: 水陆/草木之花,可爱者/甚蕃.晋/陶渊明/独爱菊;自/李唐来, 世人/盛爱/牡丹.予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可近亵玩焉 予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也.噫!菊之爱,陶后/鲜有闻;莲之爱,同予者/何人;牡丹/之爱,宜乎/众矣.

ai lian shuo zhou dun yi shui lu cao mu zhi hua,ke ai zhe shen fan. jin tao yuan ming du ai ju. zi li tang lai,shi ren sheng ai mu dan. yu du ai lian zhi chu yu ni er bu ran,zhuo qing lian er bu yao,zhong tong wai zhi,bu man bu zhi,xiang yuan yi qing,ting ting

《爱莲说》这篇作品,它一个比较大的特点就是以莲花来比喻人格,以物拟人.以物拟人在文学创作上是个常见的手法,是以物来比喻人的某一种品格.这种做法还是一个特有的手法,这个手法一般称作“比德”,就是拿某一个东西来比喻某一种

敦(dun一声) 蕃(fan二声) 淤(yu一声) 濯(zhuo二声) 涟(lian二声) 亵(xie四声) 噫(yi一声) 鲜(xian三声) (*^_^*)

亲爱的楼主:译文:译文①水里、陆地上各种草草木木的花,值得喜爱的非常多.②晋 试联系全文内容作具体分析. 2、《爱莲说》中称莲是“花之君子”,试根据课文说说

答案:解析: 1.答案:(1)晋/陶渊明/独爱菊 (2)可远观/而不可亵玩焉 解析:根据词语之间关系的疏密来划分. 2.参考答案:(1)花之君子者也 (2)出淤泥而不染 解析:注

爱莲说 [ 宋代 ] 周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃.晋陶渊明独爱菊.自李唐来,世人甚爱牡丹.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉.予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也.噫!菊之爱,陶后鲜有闻.莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

水陆草木之花,可爱者/甚蕃.晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱/莲之出淤泥/而不染,濯/清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观/而不可亵玩焉.予谓菊,花/之隐逸者也;牡丹,花/之富贵者也;莲,花/之君子者也.噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣.

qhgj.net | hhjc.net | nmmz.net | ndxg.net | ymjm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com